НЕФОРМАЛНО НАСЕЉЕ НА ЛАГАТОРУ – До децембра на старој адреси

Рок за пресељење домаћинстава из насеља на Лагатору је померен, а поједини његови житељи кажу да им је сада проблем то што нису обезбедили огрев. Град Лозница је кроз пројекат који се финансира делом из средстава Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге, а делом из локалног буџета, покренуо трајно решавање стамбених питања становника насеља на Лагатору, каже члан радне групе Љиљана Ранковић

Домаћинства која живе у неформалном насељу на Лагатору требало је до средине октобра ове године да буду пресељена у стамбену зграду у Лозничком Пољу. То се, међутим, није догодило и њихов одлазак на нову адресу је одложен. Житељи насеља кажу да  су пристали на пресељење, да им је речено да ће се селити у децембру, а неки чак тврде и да станови нису урађени квалитетно.

– Прво, ми нисмо Роми, како пише у плану пресељења, и не живимо у картонском насељу, ово су зидане зграде. Кажу да су објекти нелегални, а ми имамо доказ да су легални и налазе се у катастру. Имам поседовни лист. Друго, нуде нам решење о исељењу да поднесемо захтев за добијање одређеног стана који су они већ одредили и уговор на пет година без права откупа уз неку социјалну кирију, с могућношћу да се у року од тих пет година, ако неко добије радно место, мењају услови уговора. Станови нису баш квалитетно урађени, био сам тамо. Имам два члана породице, мени треба да припадне стан од 38 до 40, а добијам од 30 квадрата, то је гарсоњера – тврди Хасан Врачић који на Лагатору сада, како каже, има 60 квадрата и овде живи 33 године. 

Мујо Мигић је на Лагатору 45 година и проблем му је како да се огреје кад захладни.

– Нама су рекли да не купујемо огрев, да ћемо се у октобру иселити. Нико га није купио, нисмо издвајали новац верујући Граду. Рекли су пре неких месец дана да ћемо се селити у децембру. Сад сечемо овде грање да имамо шта да ложимо јер можемо да се грејемо или тако или на струју. Нуде ми стан од 54 квадрата, а нас је у кућној заједници осморо. Тај стан дају на пет година и онда могу да кажу довиђења, а шта ћемо ми после тих пет година? Куда да идемо онда? Није проблем ни 54 квадрата, али да буде стан у нашој својини – каже он.

Анкета па план

Како би стамбено збринуо домаћинства која живе на Лагатору у обухвату Плана детаљне регулације зона III Лагатор, Град Лозница је конкурисао и добио средства за реализацију пројекта који се финансира из средстава Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге за допринос повећаном социјалном укључивању жена, мушкараца и деце, који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу, омогућавајући им да живе достојанствено и активно учествују у друштву, остваривањем права на услугу социјално становање у заштићеним условима кроз Програм подршке Европске уније социјалном становању и активној инклузији. Радна група за израду и праћење реализације плана пресељења, на чијем је челу био тадашњи начелник градске управе Владимир Радојчић, формирана је крајем септембра 2021. Пре него што се приступило изради плана пресељења, пројектни тим је у сарадњи са лозничким Центром за социјални рад и мобилним тимом спровео анкету јануар/август-октобар прошле године која је обухватила 15 домаћинстава, укупно 55 особа, међу њима 17 малолетних и 38 одраслих, а представници градске управе, Центра за социјални рад и мобилног тима за инклузију Рома прикупили су податке о њиховом социјално-економском статусу. У складу са Законом о становању и одржавању зграда, организован је рани јавни увид, јавни увид и јавна расправа, а усвојена су и правила која дефинишу услове и критеријуме пресељења. Више од 60 одсто домаћинства су двочлана и трочлана, а седам има четири и више чланова, наводи се у документу градске управе о припреми плана пресељења. члан радне групе Љиљана Ранковић, санитарни еколошки инжењер, потврдила је да зграда за житеље насеља на Лагатору није завршена и да је продужен рок за извођење радова до 21. новембра.

– Потписан је анекс уговора и рок је продужен. Требало да је буде готова у октобру, али се десио рат у Украјини, дошло је до недостатка грађевинског материјала на тржишту и стравичног поскупљење цена, што је све имало утицај на радове. Иначе, Град Лозница је кроз пројекат који се финансира делом из средстава Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге, а делом из локалног буџета, покренуо трајно решавање стамбених питања становника насеља на Лагатору. Циљ је да се обезбеде стамбена решења, да се из поменутих средстава, станови опреме намештајем и неопходном опремом, свакој породици обезбеде кухињски елементи, шпорет, фрижидер, ормари, кревети, веш-машине, столови, столице и слично. Пројектом је предвиђено и спровођење мера активног укључивања с циљем повећања запошљивости, обезбеђивање адекватног образовања, преквалификације, као и мере боље и квалитетније социјалне и здравствене заштите. Спроведено је анкетирање породица у насељу, обављени разговори са сваким појединачно, евидентиране потребе и проблеми са којима се суочавају. Град има циљ да у складу са потребама становника тог насеља омогући ефикасан процес социјалне инклузије и на тај начин им обезбеди достојанствен живот. У току разговора све породице су се изјасниле да желе пресељење и боље услове живота, а неколицина је имала премедбу на то што се објекти у којима живе називају баракама и што се ради о инклузији друштвено осетљивих група. Објашњено је сваком појединачно да је то само назив и тема конкурса и додељеног гранта, а да сваки грађанин има право да се изјашњава како жели. У насељу Лагатор, на земљишту у власништву Града, тренутно се налазе нелегални објекти-бараке који нису адекватно инфраструктурно опремљени. Они се не могу легализовати, нису прикључени на канализациону мрежу и ни безбедни за становање – објашњава Ранковићева за ЛН.

Ко неће, не мора

Град је усвајањем Плана детаљне регулације, усвојеног 2005. године, одлучио да се ова локација приведе планираној намени и стамбено збрину породице које живе у објектима који се не могу озаконити. У складу са тим, социјално становање у заштићеним условима остварује се обезбеђивањем смештаја у посебно за то предвиђеном вишепородичном стамбеном објекту у Железничкој улици. Објекат садржи стамбене јединице изграђене по европским стандардима, различитих структура и површина у складу са бројем чланова домаћинства како је предвиђено по Закону о становању (припадајућа квадратура према члану домаћинства), а свака садржи: комбиновану собу, кухињу и санитарну просторију, а на које су преко ходника повезане собе за две, три или четири особе. Оне у приземљу могу, уз одређена прилагођавања, бити коришћене за становање особа са инвалидитетом. У близини објекта се, наводе надлежни, не налази нити један извор загађења, а окружење је безбедно за све категорије становништва. Објекат је на свега 750 метара од центра града, а у близини су железничка и аутобуска станица, основне школе, обданиште, музичка школа… Ранковићева објашњава да ће права сваког становника Лагатора бити заштићена током спровођења активности – добиће саветодавну подршку, подршку у образовању, у погледу опреме за образовање и становања, а у школама ће се спроводити активности подизања свести код деце како би се смањила свака дискриминација са којом би се могли суочити. Критеријуми за избор корисника постављени су на начин који их неће дискриминисати ни у једној категорији: етничка припадност, раса, старост, пол, ниво образовања.

– Породице које не желе не морају да се јаве на конкурс и не морају се преселити. Све остале ће добити станове који су по речима нашег надзорног органа, изузетног квалитета. Ми морамо да их информишемо да нећемо имати могућност да их збринемо на другу локацију на овако квалитетан начин и уз оволику финансијску, логистичку и психосоцијалну подршку. Жао нам је ако нису разумели да је ово њихова прилика да из неусловних, нелегалних објеката, лоших комуналних и хигијенских услова, промене своје животе и животе своје деце набоље – каже Ранковићева за ЛН.

Станови

За једночлано домаћинство намењена је гарсоњера или једнособан стан, нето корисне површине од 22 до 30 м2, за двочлано – једнособан, једноипособан или двособан стан, од 30 до 48 м2, једноипособан, двособан или двоипособан стан, нето корисне површине од 40 до 56 м2 добија трочлано домаћинство. Четворочлано добија двособан, двоипособан или трособан стан, нето корисне површине од 50 до 64 м2, петочлано двоипособан, трособан или троипособан стан, од 56 до 77 м2 док шесточланом и већем домаћинству припада трособан, троипособан или четворособан стан, нето корисне површине од 64 до 86 м2.

Услови

Изграђени станови додељивали би се на коришћење по основу уговора о закупу на период од пет година и уз плаћање закупнине и осталих комуналних и других трошкова у складу са планом пресељења. Станови ће бити додељени домаћинствима у складу са истим основним условима и обавезама који се примењују на друге кориснике социјалног становања (стамбене подршке) у граду. Власник зграде и станова је град Лозница, а становима ће управљати градска управа. Закуп ће бити обезбеђен уз непрофитну закупнину на одређени период од пет година, а продужетак ће бити условљен поштовањем правила уговора о закупу од стране закупца, као и испуњавањем услова социјалне угрожености која изискује социјално становање. Град ће овим домаћинствима, као и свим другим социјално угроженим грађанима, омогућити да плаћају комуналне услуге са попустом од 15 до 50 одсто у зависности од врсте социјалне помоћи коју домаћинство остварује, или од висине месечних примања домаћинства, у складу са интервентним мерама заштите најугроженијих грађана. Расељена домаћинства ће, такође, имати право на попуст код плаћања утрошене електричне, односно друге топлотне енергије.

Т.М.С

ПРОЧИТАЈТЕ И…

У ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ ПРЕДСТАВЉЕН ”ИСТОРИЈСКИ ЗАБАВНИК” – Историја на занимљив начин

ФУТСАЛ: ЛИГА ШАМПИОНА – У елитној рунди Лозница на фаворита

Преузмите бесплатну апликацију ЛН за iOS уређаје на App Store или бесплатну апликацију ЛН за андроид уређаје на Google Play продавници!

Пратите нас и на фејсбукуинстаграму и јутјубу

Категорије
Тагови
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )