ПАРТИЦИПАЦИЈА – Ослобађање уз потврду

ПАРТИЦИПАЦИЈА – Ослобађање уз потврду

Иако се здравствена заштита финансира из средстава обавезног здравственог осигурања, већина осигураника, већ дужи низ година,  плаћа партиципацију која сада износи 50 динара.Тога нису поштеђени ни старији од 65 година који, да би били ослобођени плаћања, морају имати потврду издату од матичне филијале

Плаћања партиципације која износи педесет динара ослобођена су деца до навршене 15. године, затим, школска деца и студенти најкасније до навршене 26. године, труднице, породиље, старији од 65 година, особе са инвалидитетом и ментално недовољно развијена лица, они који се лече од ХИВ инфекције или неких других заразних болести, затим од малигних болести, хемофилије, дијабетеса, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, слепи и трајно непокретни, они који остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, монаси, монахиње. Осим за лекове са листе, као и за медицинско-техничка помагала и имплатанте, плаћања партиципације ослобођени су добровољни даваоци крви који су крв дали десет и више пута а они који су крв дали мање од десет пута у року од 12 месеци после сваког давања крви. Ослобођене су и друге социјално угрожене категорије које не плаћају здравствено осигурање, већ се њихово здравствено осигурање финансира из буџета Републике Србије, као што су грађани осигурани као незапослени, избегла, расељена и прогнана лица, старији од 65 година живота без оствареног права на пензију, лица ромске националности… Поред њих то су и сви грађани и чланови њихових породица чији месечни приходи не прелазе прописани цензус за ослобађање од плаћања партиципације.

Да би био ослобођен плаћања партиципације, осигураник треба у  матичној филијали да поднесе  захтев  као и доказе о висини својих и прихода осталих чланова породице којим доказује да примања не прелазе прописани цензус. Приликом одласка у здравствену установу обавезно мора да покаже потврду о ослобађању а она му не треба ако је у здравственој књижици унет податак  о праву на ослобађање од плаћања партиципације.

Једно време лица старија од 65 година нису плаћала услуге без обзира на висину пензије,  међутим, већ неколико година, да би се ослободили плаћања партиципације, потребно је такође, да се обрате испостави филијале у свом месту ради добијања одговарајуће потврде којом доказују да њихова примања не прелазе прописани цензус.

Уколико осигураник сматра да му је партиципација, односно здравствена услуга неосновано наплаћена, има право да својој матичној филијали поднесе захтев за повраћај новца.

У Републичком фонду здравственог осигурања наводе да је укупан износ партиципације који осигураник може да плати у току  године лимитиран на највише половину месечне зараде, односно пензије исплаћене за последњи месец у претходној календарској години. То се односи на партиципацију за све здравствене услуге, осим за имплантате, медицинско-техничка помагала, медицинска средства и процентуално учешће за лекове са А1 листе. Они који плате више, по истеку календарске године, могу у матичној филијали да  траже повраћај дела трошкова.

В. М.

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )