АКТИВИЗАМ ОСИ: ОКРЕНИ СЕ ПОКРЕНИ СЕ (5) – Упорношћу против дискриминације

АКТИВИЗАМ ОСИ: ОКРЕНИ СЕ ПОКРЕНИ СЕ (5) – Упорношћу против дискриминације

 

brankica-jankovicИако је донето више закона који се тичу права особа са инвалидитетом, оне су и даље једна од најугроженијих и највише дискриминисаних друштвених група у свим областима јавног и приватног живота – сматра повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић. У разговору за ЛН повереница најављује да ће све локалне самоуправе ускоро добити приручник о начинима уочавања и спречавања дискриминације пред органима власти

Дискриминација особа са инвалидитетом има више лица и није увек последица намере него и неразумевања и неосетљивости према проблемима са којима се оне носе. Србија се последњих година труди да нормативно уреди положај особа са инвалидитетом и то нико не спори, али у извештајима свих домаћих и међународних организација и институција од ње се тражи да  у пуној мери обезбеди промовисање и заштиту права најрањивијих и највише дискриминисаних група, међу којима су особе са инвалидитетом. На то редовно указује и Повереник за заштиту равноправности. У извештају за прошлу годину, после констатације да су донети Закони о кретању уз помоћ пса водича, Закон о употреби знаковног језика стоји и констатција: “Међутим, иако је нормативни оквир задовољавајућæи, особе са инвалидитетом су једна од најугроженијих и највише дискриминисаних друштвених група у свим областима јавног и приватног живота. Сметње за равноправно укључивање особа са инвалидитетом у све друштвене односе почињу од сфере образовања и запошљавања, што додатно погоршава њихов положај услед изостанка ефикасне подршке за самосталан живот. Приступ објектима и услугама је значајно отежан или потпуно онемогућен, ризици од институционализације су велики, док је њихова политичка заступљеност готово занемарљива. Посебно је лош положај жена са инвалидитетом, које су двоструко дискриминисане”.

На питање ЛН колико су честе притужбе грађана због дискриминације по основу инвалидитета и на шта се најчешћæе односе, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић каже да је свака десета дошла од особе са инвалидитетом.

– И прошле године, као и претходних, свака десета притужба која нам је поднета, односно 11 одсто од укупног броја, као основ је имала инвалидитет, што је приближно исти проценат по овом основу као и претходних година. Након пола и националне припадности или етничког порекла, инвалидитет се као основ дискриминације сврстава на трећæе место. Област рада и запошљавања представља сферу у којој се особе са инвалидитетом најчешћæе сусрећæу са дискриминацијом, затим има доста притужби у области пружања јавних услуга и коришћæења јавних објеката и површина, док је на трећæем месту дискриминација пред органима јавне власти. Посебно су забрињавајућæи случајеви вишеструке дискриминације, а нарочито дискриминације деце са инвалидитетом, најчешћæе у образовању – истиче.

На сваку притужбу која стигне одмах се реагује, а нарочито када се она односи на дискриминацију пред органима власти, републичке или локалне. Нас је интересовало како се локалне самоуправе односе према препорукама које им упућује.

– У највеæћем броју случајева, по препорукама Повереника је поступљено. Издвојила бих позитиван пример Општине Рашка против које је поднета притужба да ученику са инвалидитетом није обезбедила право на бесплатан превоз до школе. Након поступања Повереника, председник опшине упутио је извињење дискриминисаном детету, Општинско већæе донело је нови Правилник о додели бесплатних месечних карата за превоз, а уз то су оштећæеном ученику ретроактивно исплаћæени трошкови превоза за претходни период. То је пример који показује да повреда равноправности није увек резултат свесне намере, већæ да је често последица недовољног познавања правних стандарда у домену заштите од дискриминације.

Подсетићу да је Повереник још 2013. поднео Скупштини Србије посебан извештај о дискриминацији особа са инвалидитетом у Србији, чији је циљ да скрене пажњу органима јавне власти, професионалној и широј јавности на неравноправан положај особа са инвалидитетом.

Додала бих на крају да има и случајева у којима није поступљено по препоруци, па је тако Повереник упутио опомену председнику Опшине Смедеревска Паланка Радославу Милојичићæу Кени, који се оглушио на нашу препоруку да једној ученици са инвалидитетом обезбеди право на бесплатан превоз до школе, о чему смо ми обавестили јавност, у складу са законским овлашћењима, каже повереница Бранкица Јанковић.

Некада и поред упорности организација ОСИ или Повереника за заштиту равноправности, али и других организација за заштиту људских права, надлежни не показују довољно разумевања за осетљивост језика којим  се утире пут дискриминацији. Такав пример забележен је прошле године приликом усвајања Закона о уџбеницима када је упркос упозорењима која су долазила од Повереника уведена посебна категорија – уџбеник за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом што је супротно антидискриминационим прописима. То су исти уџбеници али у другим форматима, Брајевом писму, аудио и сл. којима се обезбеђује да наставни програми буду приступачни.

Повереник за заштиту равноправности недавно је објавио, “Водич за препознавање случајева дискриминације пред органима власти”, а по речима Бранкице Јанковић,  у току је достављање овог приручника опшинским и градским управама у Србији, како би се службеници и руководиоци упознали са начинима уочавања и спречавања дискриминације.

З. Вишњић

 

Да ли је било притужби из Лознице?

– Током 2015.године Поверенику је поднета само једна притужба из Лознице, али као основ није био наведен инвалидитет. Имајући у виду да је претходних година веома мали број притужби стигао из Лознице, ово је прилика да позовемо Лозничане и Лозничанке, као и невладине организације, да нам се обраћају и траже заштиту од дискриминације када се са њом сусретну – каже повереница Бранкица Јанковић.

slike_vesti-logoi-ministarstvo_kulture

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )