ПРЕМА ПОСЛЕДЊИМ АНАЛИЗАМА – БОЉИ РЕЗУЛТАТИ

ПРЕМА ПОСЛЕДЊИМ АНАЛИЗАМА – БОЉИ РЕЗУЛТАТИ

DRINA

Под датумом 30. децембар на сајту Агенција за заштиту животне средине објављени су последњи резултати ванредне анализее воде потока Костајник, река Корените, Јадра и Дрине.

Према њима у потоку Костајник, 500 метара испод бране јаловишта, манган одговара трећој класи квалитета вода, у Коренити, пет километра од бране, вредност укупног гвожђа одговара четвртој, док вредност мангана одговара трећој класи квалитета вода. У реци Коренити 300 метара пре улива у Јадар вредност мангана одговара трећој класи, а у свим овим водотоцима арсен одговара петој класи квалитета вода. На средини Јадра, 500 метара узводно од улива Корените, концентрација укупних тешких метала нису одступале од прописаних вредности, док арсен одговара трећој класи на 300 метара од улива Јадра у Дрину. Иначе, на основу резултата анализа констатује се да концентрација приоритетних и приоритетних хазардних супстанци кадмијума, никла и олова, нису прелазиле стандарде квалитета животне средине за површинске воде и максимално прописане дозвољене концентрације. У Дрини, у рејону Јелава узводно од улива Јадра, као и низводно на десној обали код Бадовинаца измерене концентрације специфичних супстанци гвожђа, мангана, арсена, бора, бакра, цинка и хрома нису одступале од прописаних вредности у површинским водама.

Од маја до данас  због изливања токсичне јаловине у Костајнику штетне материје су нађене у Костајничком потоку, рекама Коренита, Јадар, Дрина и Сава. Прва фаза санације јаловишта урађена је у новембру прошле године, али су бране попустиле при првој киши па је токсична јаловина наставила да истиче због чега су поново интервенисали стручњаци из Бора.

Т.М.С

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )