СТРУЈА – И ЗА КРАЂУ ОТПЛАТА НА РАТЕ

СТРУЈА – И ЗА КРАЂУ ОТПЛАТА НА РАТЕ

otplata i za kradju

Одлуком ЕПС-а и нелегалним потрошачима који су годинама били неовлашћено прикључени на струју биће омогућено плаћање дуга на рате, али уз камату док је осталим дужницима који су склопили споразум о репрограму отписан део дуга и није наплаћена камата. Међутим, приликом отплате дуга неће бити обустављене ни кривичне пријаве које су покренуте за нелегални прикључак, а неће бити отписа ни дела дуговања.

Измирење дугова, насталих на основу урађених записника о неовлашћено преузетој електричној енергији, обављаће се  до 31. децембра потписивањем споразума о измирењу дуга на више рата. За време важења овог споразума, биће обрачуната и законска затезна камата на преостали неизмирени дуг, што није случај код дужника у репрограму. Потписивањем уговора домаћинства ће овако настали дуг моћи да отплате од шест до 24 рате, а предузећа од три до 12 рата.

Ако дужник не измири две узастопне рате по споразуму о плаћању дуга и после упозорења,  сматраће се да је споразум раскинут и урадиће се обрачун целокупног износа доспелог дуга са обрачунатом каматом. Право привредног друштва је да у судском поступку захтева плаћање целокупног износа неизмиреног дуга са обрачунатом затезном каматом.

Оваква одлука је донета јер ЕПС има велика потраживања настала нелегалним прикључењем на мрежу и жели да их наплати, али истовремено хоће и да направи јасну разлику између купаца који поштују законе и оних других.

Током прошле године у нашој земљи откривено је 20.326 случајева неовлашћеног коришћења електричне енергије, а износ рачуна на основу записника достигао је 2,5 милијарди динара и у већини случајева ти рачуни нису наплаћени. У истом периоду, због недозвољеног прикључења на електро-мрежу „Електродистрибуција“ у Лозници поднела је 1.600 прекршајних и 300 кривичних пријава.

В. М.

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )