КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ЛОЗНИЦЕ: „ДАНИ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА“ – Основао факултет пре 130 година

Центар за културу „Вук Караџић“ организовао је данас у оквиру манифестације „Дани Јована Цвијића“, представљање Географског факултета у Београду. Била је ово прилика да се у свечаној сали Гимназије „Вук Караџић“ укаже на 130 година од оснивања факултета и Цвијићеве улоге у покретању установе, која се најпре звала Географски завод.

О факултету и јубилеју говорили су Војислав Деђански, студент докторских студија, Филип Крстић, асистент  и Стеван Станковић, професор емеритус. Гимназијалци су упознати са радом факултета и смеровима које обухвата, али и перспективама у запослењу сваког дипломираног географа. На детаље из Цвијићеве биографије подсетио је професор Станковић указавши да је пр­ва про­фе­си­о­нал­на на­став­но-на­уч­на ге­о­граф­ска ин­сти­ту­ци­ја у Ср­би­ји фор­ми­ра­на 1893. го­ди­не, по­сле Цвијићеве од­бра­не док­тор­ске те­зе у Бе­чу.

– Јован Цвијић се вратио из Беча у Београд у марту 1893. године, јавио се министарству са својом дипломом, а министарство које га је стипендирало шаље његову молбу савету Велике школе која га проглашава радовним професором физичке географије и етнологије. Он потом оснива Географски завод, данашњи Географски факултет, при Исто­риј­ско-фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Ве­ли­ке шко­ле, ко­ја је 1905. пре­ра­сла у Уни­вер­зи­тет у Бе­о­гра­ду. Иначе, у јуну ове године, у ректорату, на Студентском тргу, представили смо зборник који се односи на 130 година факултета који је у доба Цвијића био веома мали. Он и десетак његових сарадника. Али, Цвијић уводи европске стандарде, уводи студенте у теренски рад. Од 130 година уназад до данас Факултет се развијао на различите начине, био је у склопу Филозофског факултета, Природно математичког, затим самостални Географски факултет који данас има студије географије, туризма, екологије, демографије и просторног планирања – рекао је Станковић.

Осни­ва­ње Ге­о­граф­ског за­во­да на Ве­ли­кој шко­ли, речено је на овом скупу, мо­же се сма­тра­ти по­чет­ком раз­во­ја на­уч­не ге­о­гра­фи­је у Ср­би­ји и оста­лим срп­ским зе­мља­ма. Убр­зо на­кон то­га, 1910. осно­ва­но је Срп­ско ге­о­граф­ско дру­штво, пр­во удру­же­ње ге­о­гра­фа на Бал­ка­ну,

Иначе, пре осни­ва­ња Ге­о­граф­ског за­во­да, ге­о­гра­фи­ја у Ср­би­ји пре­да­ва­ла се као на­став­ни пред­мет на Ве­ли­кој шко­ли, као и у основ­ним и сред­њим шко­ла­ма.

С. П.

ПРОЧИТАЈТЕ …

РАСПИСАНА ЧЕТИРИ КОНКУРСА – За квалитетнији живот станара

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – Позив за извођаче радова

Преузмите бесплатну апликацију ЛН за iOS уређаје на App Store или бесплатну апликацију ЛН за андроид уређаје на Google Play продавници!

Пратите нас и на фејсбукуинстаграму и јутјубу

Категорије
Тагови
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )