РЕФЕРЕНДУМ – Шта се мења у Уставу Србије?

Актом о промени Устава мењају се само уставне одредбе о уређењу судова и јавних тужилаштава (чл. 142-165).

Предвиђено је укидање првог избора судија на три године и увођење сталности  судијске функције која траје од избора за судију до пензије. Разлози да судији пре времена престане функција одређени су у уставу, што значи да се законом не могу прописивати други разлози за престанак судијске функције. Одлуку о престанку судијске функције доноси орган који и бира судије – Високи савет судства.

Предвиђена је и промена назива највишег суда у Републици Србији – уместо Врховни касациони суд носиће назив Врховни суд, што је, како је образложено, у складу је са правном традицијом Србије, као и са надлежностима које има највиши суд у држави.

Предложеним решењем у Акту о промени Устава Републике Србије укида се избор судија у Народној скупштини и предвиђа се избор судија искључиво од стране Високог савета судства. Овај орган чини 11 чланова од којих су шест судија које бирају судије, четири истакнута правника које бира Народна скупштина и председник Врховног суда, који представља судску власт у целини. Представници извршне и законодавне власти више не учествују у избору судија. Председника Врховног суда и председнике судова, које према важећим уставним одредбама, бира Народна скупштина, убудуће ће бирати Високи савет судства.

За чланове Високог савета судства из реда истакнутих правника могу бити изабрана лица са најмање десет година искуства у правној струци, који не могу бити чланови политичке странке и морају бити достојни ове функције. Њих бира Народна скупштина после спроведеног јавног конкурса.

Функцију јавног тужилаштва спроводе Врховни јавни тужилац, главни јавни тужиоци и јавни тужиоци. Главни јавни тужиоци имаће функцију садашњих јавних тужилаца, а заменици јавних тужилаца постаће јавни тужиоци, који врше функцију јавног тужилаштва заједно са главним јавним тужиоцима. Предвиђеном променом обезбеђује се већа самосталност и одговорност носилаца јавнотужилачке функције. У складу са називом највишег суда у Републици Србији промењен је назив највишег јавног тужилаштва у Врховно јавно тужилаштво, којим руководи Врховни јавни тужилац.

Главне јавне тужиоце и јавне тужиоце бира Високи савет тужилаштва. За разлику од важећих уставних одредаба, главне јавне тужиоце више неће предлагати Влада, нити бирати Народна скупштина. Врховног јавног тужиоца у Републици Србији и даље бира Народна скупштина, али на предлог Високог савета тужилаштва, после спроведеног јавног конкурса.

Високи савет тужилаштва је самосталан државни орган који обезбеђује и јемчи самосталност јавног тужилаштва, Врховног јавног тужиоца, главних јавних тужилаца и јавних тужилаца. Овај орган чини 11 чланова од којих су пет јавни тужиоци које бирају главни јавни тужиоци и јавни тужиоци, четири истакнута правника које бира Народна скупштина, Врховни јавни тужилац и министар надлежан за правосуђе. Предвиђено је ограничење за министра надлежног за правосуђе да не може да гласа у поступку утврђивања дисциплинске одговорности јавних тужилаца.

ПРОЧИТАЈТЕ И…

Пратите нас и на фејсбукуинстаграму и јутјубу

Категорије
Тагови
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )