РЕКОНСТРУКЦИЈA УЛИЦЕ СВЕТОГ САВЕ – Одбијене обе понуде

РЕКОНСТРУКЦИЈA УЛИЦЕ СВЕТОГ САВЕ – Одбијене обе понуде

Комисија за јавну набавку Министарства привреде Републике Србије одбила је обе понуде пристигле на позив за подношење понуда за реконструкцију коловоза, пешачких површина и расвете у Улици Светог Саве. Према одлуци о обустави поступка коју је потписао државни секретар Драган Стевановић, комисија је обе понуде одбила као неприхватљиве.

Процењена вредност ове јавне набавке била је нешто виша од 67 милиона и 121 хиљаде динара, а на отворени позив понуде су благовремено, до 23. маја ове године, доставиле две групе понуђача. Прву групу чинили су ”Савремена градња” из Мишара, шабачка ”Вест градња” и лознички ”Геомакс”, а другу лозничка предузећа МН, ”Стобекс” и СГР ”Геопремер”.

По отварању понуда 23. маја, комисија је установила да обе испуњавају обавезне услове у складу са Законом о јавним набавкама и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом, али је, након рачунске провере, утврдила да понуђене цене превазилазе износ процењене вредности јавне набавке. Прва група понуђача понудила је цену од близу 66 милиона без ПДВ, односно око 79 милиона и 178 хиљада са урачунатим порезом, али је, након рачунске контроле, утврђено да понуђена цена треба да износи скоро 68 и по милиона без, односно око 82 милиона и 117 хиљада са ПДВ-ом. Стога је понуђачу упућен захтев за сагласност за исправку рачунске грешке, а када је сагласност добијена, комисија је утврдила да понуда превазилази процењену вредност и закључила да је неприхватљива.

Исто се догодило и са понудом друге групе понуђача. Она је понудила цену од око 67 и по милиона без, односно око 81 милион са ПДВ-ом, али је рачунском контролом утврђено да би понуђена цена требало да износи нешто више од  697 милиона и 243 хиљаде без, односно више од 863 милиона и 692 хиљаде динара са ПДВ-ом. И у овом случају комисија је понуђачу упутила захтев за сагласност за исправку рачунске грешке и по њеном добијању понуду прогласила неприхватљивом.

Стога  је комисија предложила наручиоцу – Министарству привреде да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке за реконструкцију коловоза, пешачких површина и јавне расвете у лозничкој Улици Светог Саве у складу са Законом о јавним набавкама. Овај предлог је прихваћен па ће једна од најлепших градских улица сачекати на реконструкцију.

Н. Т.

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )