УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „БАМБИ“ – Деца добијају јединствени образовни број

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „БАМБИ“ – Деца добијају јединствени образовни број

Избор директора, упис деце, јединствени образовни број и начин финансирања неке су од новина које су уведене у рад предшколских установа

Нови Закон о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу у октобру прошле године донео је низ новина у рад предшколских установа које су биле дужне да у року од шест месеци са овим законом усагласе Статут, организацију и начин рада.

Највеће измене у односу на ранији закон односе се на поступак избора директора установе,  којег је раније бирао управни одбор а сада га именује министар. Према речима Драгане Петровић, секретарке Установе за предшколско васпитање и образовање „Бамби“ у Лозници, конкурс расписује управни одбор најраније шест а најкасније четири месеца од истека мандата актуелног директора а поступак за његов избор спроводи трочлана комисија. На основу документације кандидата која му је достављена, министар просвете у року од 30 дана од пријема доноси решење о именовању директора.

За родитеље су најзначајније новине предвиђене код процедуре за упис деце у предшколску установу. Пријем деце у целодневни и полудневни боравак за наредну радну годину обављаће се на основу јавног конкурса који расписује управни одбор установе у периоду април – мај текуће године, а бодовање захтева обављаће комисија коју именује управни одбор.

– До сада је избор обављала комисија коју је именовао управни одбор на период до четири године састављена од запослених из предшколске установе а по новом правилнику о условима за пријем, упис и боравак деце у установи  који треба да буде донет ових дана, о томе ће одлучивати комисија састављена од три члана, два су из установе а један  из локалне самоуправе – напомиње Петровићева.

Подаци о бодовању достављају се Градском већу које даје сагласност а уколико се на конкурс пријави више деце него што установа има смештајних капацитета,  комисија је дужна да у складу са критеријумима направи ранг-листу чекања.

Новину представља и појам јединственог образовног броја (ЈОБ) који се за свако дете формира приликом уписа у предшколску установу и који прати дете кроз све нивое формалног образовања и васпитања. Он представља кључ за повезивање свих података о детету.

– Циљ је да се дете прати кроз предшколско и основно образовање, а евиденција се води  кроз јединствен информациони систем просвете и биће трајно чувани у министарству. То је скуп личних података на основу којих се одређује идентитет, образовни, социјални и функционални статус детета. Ближе услове у поступку доделе броја прописује министар. Овај број тек треба да се уведе, вероватно од наредне године – каже Петровићева.

Нови закон прописује и да се из буџета локалне самоуправе за предшколско васпитање и образовање убудуће издваја до 80 одсто, уместо 80 одсто као што је било до сада.

В. Мићић

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )