Од данас санкције за нова кривична дела – НЕ, ЗНАЧИ НЕ

Од данас санкције за нова кривична дела – НЕ, ЗНАЧИ НЕ

Прогањање и полно узнемиравање, сакаћења женског полног органа, принудно закључење брака и навођења детета да присуствује полним радњама од данас су нова су кривична дела против живота и тела и полних слобода која су уграђена у измене и допуне Кривичног закона Србије. 

 

За кривично дело прогањање предвиђена је новчана или казна затвора до три године, а уколико је  прогањањем изазвана опасност по живот, здравље или тело жртве, или њеног блиског сродника, закон предвиђа казну затвора од три месеца до пет година, а у случају смрти прогоњене особе, или њој блиског лица, запрећена казна за учиниоца је затвор од једне до 10 година.

Санкција за основни облик кривичног дела „полно узнемиравање“ је новчана казна или казна затвора до шест месеци, а уколико је дело извршено према малолетнику, казна затвора је од три месеца до три године. Закон ово дело дефинише као “свако вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица у сфери полног живота, а које за последицу има да код жртве изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће, или увредљиво окружење“.

За сакаћење женских полних органа запрећена је казна затвором од једне до осам година, а ако то има и смртну последицу, учиниоцу прети затвор од две до 12 година.

Навођење детета да присуствовање полним радњама је кривично дело за које је запрећена казна од једне до осам година затвора. Ако је то дело учињено применом силе или претње, учинилац ће се казнити затвором од две до 10 година.

Присилни брак биће санкционисан казном од три месеца до три године затвора, а ако жртву принудног брака одведе у иностранство, закон за починиоца предвиђа затвор до две године.

Иако многи сматрају да ће у почетку бити тешко направити разлику између упорног удварања и узнемиравања, постоји једноставно правило којег се треба придржавати, кажу стручњаци. А то је –  рећи одлучно НЕ када вам не прија шала, удварање или ласцивни комплимент и прихватити одбијање као коначну одлуку.

 

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus (0 )