РЕОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА – Од четири, једно предузеће

РЕОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА – Од четири, једно предузеће

Од 1. априла званично ће почети са радом Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“ настало припајањем четири јавна предузећа. Ново предузеће имаће директора, извршног директора и четири руководиоца различитих сектора. Нико од радника неће остати без посла

У складу са Законом о буџетском систему према коме јавна предузећа губе статус индиректних корисника буџета, Скупштина града Лознице је на првом овогодишњем заседању,  одржаном 10. фебруара, донела одлуку о давању претходне сагласности надзорним одборима четири јавна предузећа да уђу у статусну промену припајања. У питању су ЈП за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора „Лозница“,  Дирекција за управљање  и развој Бање Ковиљаче и ЈП „Урбоплан“ (друштва преносиоци) која ће бити припојена ЈП “Град“ (друштво стицалац). Спајањем, три предузећа преносиоца престају да постоје док се ЈП „Град“ као стицалац, реорганизује што практично значи да ће Лозница уместо осам јавних предузећа имати пет. На последњој седници Скупштине одржаној прошлог четвртка, већином гласова донета је одлука о одобравању Уговора о статусној промени припајања који су 17. фебруара потписали директори ова четири предузећа, као и одлука о усклађивању оснивачких аката ЈП “Град“, ЈП „Наш дом“ и ЈП „Водовод и канализација“.  Одборници су дали и сагласност на измене и допуне статута ЈП „Град“ и програме пословања свих осам предузећа. Према речима  Јована Миладиновића, начелника Одељења за привреду и локални економски развој, припајање предузећа подразумева низ активности а  најбитније је да се групишу делатности у новоорганизовано предузеће, затим, пребацивање сродних делатности преосталим предузећима, пренос финансијских средстава и распоређивање запослених.

Ново предузеће са четири сектора

Према Уговору о статусној промени припајања, друштва преносиоци целокупну своју имовину и обавезе преносе друштву стицаоцу  и престају да постоје без спровођења поступка ликвидације. Друштво стицалац, односно ЈП „Град“, наставља да послује, али сада  под именом ЈП за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој“.  Према речима Николе Драгићевића, в. д. директора ЈП „Град“, поред делатности које је ово предузеће до сада обављало, додају се израда урбанистичких планова, пројектне документације и одржавање стамбених зграда. Поред директора имаће и извршног директора.

– Предвиђено је да будуће предузеће има четири сектора: правни, економски и финансијски са девет запослених, технички са десет запослених, сектор за развој, пројектовање и надзор имаће четрнаест запослених и сектор обједињене наплате имаће једанаест запослених. Дакле, укупно 46 од којих је један на одређено време – истакао је Драгићевић.

До броја од 46 радника долазиће се поступно, прерасподелом радника по другим јавним предузећима и градској управи. Како се наводи у програму пословања ЈП „Град“ за ову годину, у прва два месеца у овом предузећу запослено је 25 радника,  у марту 87, у априлу и мају 58 а од јуна до децембра предвиђено је да буде 46 запослених.

Неке делатности „Града“ пренете су на „Наш дом“ који је поред одржавања зелених површина преузео и одвођење дела атмосферских вода и одржавање јавних санитарних објеката. Ово предузеће од 1. априла преузима и послове некадашње Дирекције у Бањи Ковиљачи, одржавања зелених површина,  сахрањивања и пијачне послове као и четрнаест њених радника и то десет НК и по два ССС и ВСС, док ће  ЈП „Паркинг-сервис“ преузети радника ВШС економске струке.

ЈП „Водовод и канализација“ проширује своју делатност и на управљање водотоковима другог реда и изградњу хидротехничких објеката.

Како је рекао Дејан Сталовић,  помоћник градоначелника, реорганизацијом предузећа јавни сектор ће бити још ефикаснији а рад новог предузећа ће се пратити и по потреби  уводити одређене измене. Сигурно је да нико неће остати без посла.

Замерка опозиције

Основна замерка опозиције односила се на чињеницу да је Уговор о статусној промени припајања који су потписали директори ова четири предузећа, оверен код Основног суда у Лозници.

Према речима Душана Филиповића, одборника ГГ “Др Зоран Николић“ уговор је незаконит  јер није у складу са Законом о промету непокретности који прописује да се уговор о преносу права својине закључује у форми јавно бележничког записа. Како је рекао, ако одлука буде усвојена, затражиће проверу њене уставности.

Међутим, Милојка Смиљанић, начелница градске управе, истакла је да је све спроведено у складу са законом. Уговор је истакнут на сајту Агенције за привредне регистре, на њега је дата сагласност и свако је могао на време дати приговор.

– Уговор је само потписан и он треба даље да се овери код јавног бележника, али то није сада у процедури.  Шта би се десило да је уговор оверен код нотара а да га данас Скупштина не усвоји? – упитала је она.

Према речима Станоја Филиповића, одборника ГГ“Смело“, сугерише се како је рекао, „правна гимнастика“ уместо да се ради како закон налаже. Поновио је да се промет непокретности по закону може обавити само на основу уговора који овери јавни бележник.

–  Верујем да грешка није намерна, али зашто нисмо способни да признамо своју грешку. Овако ћемо сносити последице – истакао је Филиповић.

Међутим, у другом делу седнице Милојка Смиљанић информисала је одборнике да су после консултације са нотаром  добили одговор да „Уговор о статусној промени припајања не треба да овери нотар пошто се не ради о промету непокретности већ само о статусној промени предузећа“.

Како је наглашено, од овако организованог будућег јавног предузећа „Лозница развој“ очекује се повећање ефикасности у управљању и пословању, смањење трошкова пословања, повећање економичности и унапређења корпоративног  управљања.

И после ове седнице Скупштине остала је непознаница за запослене у ова четири  предузећа на која ће радна места бити распоређени. Како је за ЛН рекла Милојка Смиљанић процедура припајања још траје и прича још није завршена.

– Што се тиче пословног простора у којима су смештена ова предузећа извесно је да ће део запослених који су ангажовани на пословима одржавања зелених површина у Бањи Ковиљачи остати у истом простору  где су и до сада били. Нема логике да долазе на посао у Лозницу па да се враћају у Бању. Радници који су Јавном стамбеном предузећу радили на пословима обједињене наплате остаће у истим просторијама где су били, док ће део запослених прећи у „Лозницу равој“ или „Наш дом“. Део запослених у предузећу „Урбоплан“  прећи ће у „Лозницу развој“ а део у градску управу зависно од послова која обављају. Поједини радници у овим предузећима су можда стекли и услов за пензију, неки су пред пензијом а понудиће се и социјални програм, али о том потом – каже Смиљанићева.

Иначе, пословни простор Дирекције за развој Бање Ковиљаче и Јавног стамбеног се налазе у својини града само се плаћа закупнина за простор који користи ЈП „Урбоплан“ у износу од 290 хиљада динара месечно.

В. Мићић

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )