ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА  – СПОРНЕ ТРИ ЛОКАЦИЈЕ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА – СПОРНЕ ТРИ ЛОКАЦИЈЕ

grad ova

План генералне регулације за насељено место Лозница, који је на последњем заседању усвојио локални парламент, омогућава лакше издавање локацијских дозвола и то на 95 одсто територије града. Остале су спорне само три локације које су у приватном власништву, али је одлучено да ће сви власници бити правично обештећени

На План генералне регулације за насељено место Лозница током јавне расправе која је трајала месец дана, поднете су 43 примедбе што је, по мишљењу Саве Бабића, директора лозничког ЈП “Урбоплан“, недовољно с обзиром на то да се ради о можда најзначајнијем плану за град. Како он каже, само укључивањем оних који најбоље знају шта им не одговара у плану у делу где они живе и раде, односно грађана, установа и предузећа, израђивач, у овом случају „Урбоплан“, може да доћи до најбољег решења.

План је утврђен Просторним планом града Лознице, поклапа се са обухватом ГУП-а и представља површину од 4.100 хектара. Он, између осталог, садржи обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, претежну намену земљишта, регулационе линије улица, комуналну и други инфраструктуру, правила уређења и грађења по зонама и целинама, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових и реконструкције постојећих објеката.

– Ово је најважнији план по коме се на 95 одсто територије коју обрађује могу издавати директно локацијске дозволе. Изузетак су зоне у којима је предвиђена израда плана нижег реда, односно, Плана детаљне регулације а њихова површина од укупног плана је око пет одсто. То су зоне око ужег центра града, цела траса будућег ауто-пута, затим, источна обилазница која ће повезати пут за Ваљево са заобилазницом преко Улице Кнеза Милоша и за ергелу – каже за ЛН Бабић.

Нова зона која је предвиђена овим планом је Касарна у Клупцима за коју је од Војске Србије добијена дозвола да се на овом месту планира изградња стамбено-пословних објеката, дакле слично као на Лагатору.

У Плану генералне регулације остале су спорне три локације, простор испод цркве, код гимназије и код градског гробља. На тим просторима власницима парцела забрањена је градња, јер је ранијим а и овим планом овде предвиђена заштићена зона, односно локација за друштвени стандард. Према речима Бабића, простор испод цркве треба да буде зелена површина која се простире до Улице Војводе Мишића. Ранијим а и овим планом предвиђено да то буде простор који ће  обележавати цело брдо где се одвијао Бој на Лозници. Тај комплекс треба да буде урађен као парковска површина, да се на њој изгради музеј или неки други некомерцијални садржаји.

– За простор код гимназије у Гимназијској улици, где има неколико старих кућа склоних паду, било је дилема у претходном плану да ли ту дозволити комерцијалну, пословну зграду или да то остане  локација за друштвени стандард. Преовладало је мишљење да то ипак остане локација за друштвени стандард, помиње се изградња фискултурне сале коју би користили ученици свих средњих школа. Трећа спорна локација је код градског гробља, пошто се део  парцела предвиђених за комуналне услуге налази у приватном власништву – истиче он.

Како каже Бабић, коначно је донета одлука да се за све ове случајеве нађе решење и да власници свих спорних парцела буду правично обештећени. Наиме, наредним буџетом града биће предвиђена средства за откуп тог земљишта а постојаће и могућност да се спорна локација замени локацијом којом располаже град.

– Спорна је и Улица Змај Јовина код МУП-а где има доста подељених мишљења код грађана, једни су да се ту гради, а други нису. Одлучили смо да се за ову улицу уради План детаљне регулације, обрађивачи плана су стручна лица која професионално обављају свој посао, ту нема места емоцијама већ је циљ да се нађе најбоље решење, јер, зна се, никада не могу баш сви да буду задовољни – каже Бабић.

В. Мићић

Категорије
Подели чланак

Коментари

Wordpress (0)
Disqus ( )